Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger


Indholdsfortegnelse

1. anvendelsesområde
2. indgåelse af kontrakten
3. ret til tilbagekaldelse
4. priser og betalingsbetingelser
5. leverings- og forsendelsesbetingelser
6. ejendomsforbehold
7. ansvar for mangler (garanti)
8. indløsning af gavekort
9. gældende lovgivning
10. sted med jurisdiktion
11. alternativ tvistbilæggelse


1) Anvendelsesområde
1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser (i det følgende benævnt "AGB") fra Radzuweit Industries GmbH (i det følgende benævnt "sælger") gælder for alle aftaler om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt "kunde") indgår med sælgeren i forbindelse med de varer, som sælgeren præsenterer i sin online shop. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne vilkår og betingelser, medmindre andet er aftalt.
1.2 Disse betingelser finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af vouchere, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
1.3 En forbruger i henhold til disse betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med henblik på overvejende hverken erhvervsmæssige eller selvstændige formål. En iværksætter i henhold til disse betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

2) Indgåelse af kontrakten
2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers online shop er ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kundens side.
2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den online-bestillingsformular, der er integreret i sælgerens online-shop. Når kunden har lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver han/hun et juridisk bindende kontraktligt tilbud om de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.
2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,
- ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), idet det er afgørende, at kunden modtager ordrebekræftelsen, eller
- ved at levere de bestilte varer til kunden, i hvilket tilfælde det er afgørende, at kunden modtager varerne, eller
- ved at anmode om betaling fra kunden, efter at kunden har afgivet sin ordre.
Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer indtræder først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.
2.4 Hvis kunden vælger en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"), i henhold til PayPals brugsbetingelser, der findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - i henhold til Betingelser og vilkår for betalinger uden PayPal-konto, der findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, og som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede at acceptere kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.
2.5 Hvis betalingsmetoden "Amazon Payments" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "Amazon"), underlagt Amazon Payments Europe-brugeraftalen, som kan ses på https://payments.amazon.de/help/201751590. Hvis kunden vælger "Amazon Payments" som betalingsmetode under onlinebestillingsprocessen, udsteder han også en betalingsordre til Amazon ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på den knap, der afslutter ordreprocessen.
2.6 Ved afgivelse af et tilbud via sælgers online-bestillingsformular lagres kontraktteksten af sælgeren efter indgåelsen af kontrakten og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at kundens ordre er blevet sendt. Sælgeren må ikke gøre kontraktens tekst tilgængelig ud over dette.
2.7 Før kunden afgiver en bindende ordre via sælgers online-bestillingsformular, kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved at læse omhyggeligt de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.
2.8 Kontrakten kan kun indgås på tysk.
2.9 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mailadresse, som han har opgivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails fra sælgeren kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden navnlig sikre sig, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller af tredjeparter, som sælgeren har bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret
3.1 Forbrugerne har generelt ret til at fortryde en aftale.
3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens vejledning om fortrydelsesret.

4) Priser og betalingsbetingelser
4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser, som inkluderer den lovpligtige moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger vil blive angivet separat i den respektive produktbeskrivelse.
4.2 Ved leverancer til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Det drejer sig f.eks. om omkostninger ved kreditinstitutters pengeoverførsler (f.eks. overførselsgebyrer, vekselkursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også påløbe i forbindelse med overførsel af midler, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.
4.3 Betalingsmuligheden(erne) vil blive meddelt kunden i sælgerens online shop.
4.4 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en netbank-konto, der er aktiveret til deltagelse i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til "SOFORT". Betalingstransaktionen udføres derefter straks af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Shopify Payments", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "Stripe"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via Shopify Payments, vil blive meddelt kunden i sælgerens online shop. Til behandling af betalinger kan Stripe anvende andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt om. Yderligere oplysninger om "Shopify Payments" findes på internettet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
4.6 Hvis der vælges en betalingsmetode med kreditkort via Stripe, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Betalingen behandles via betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "Stripe"). Stripe forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering og afvise denne betalingsmetode i tilfælde af en negativ kreditvurdering.

4.7 Hvis der vælges en betalingsmetode med kreditkort via Wirecard, skal betalingen behandles via Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim (https://www.wirecardbank.com/), som sælgeren overdrager sit krav på betaling til. Wirecard Bank AG opkræver fakturabeløbet fra kundens angivne kreditkortkonto. I tilfælde af overdragelse kan betaling kun ske til Wirecard Bank AG med gældssaneringseffekt. Kreditkortet debiteres umiddelbart efter, at kundens ordre er blevet sendt via sælgerens online shop. Selv hvis betalingsmetoden kreditkort er valgt via Wirecard, er sælgeren fortsat ansvarlig for generelle kundeforespørgsler, f.eks. vedrørende varer, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. Der henvises til de oplysninger, som Wirecard Bank AG har givet i henhold til artikel 13 i DSGVO i forbindelse med behandling af kreditkortbetalinger på https://www.wirecardbank.de/DSGVO.
4.8 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Klarna", skal betalingen behandles via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt "Klarna"). Yderligere oplysninger samt Klarnas vilkår og betingelser i denne henseende kan findes i sælgers betalingsoplysninger, som kan ses på følgende internetadresse:
https://kuechenkompane.de/pages/klarna

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser
5.1 Levering af varer sker ved forsendelse til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, er afgørende for behandlingen af transaktionen. Hvis betalingsmetoden PayPal vælges, er den leveringsadresse, som kunden har indsendt til PayPal på betalingstidspunktet, afgørende, hvis der afviges herfra.
5.2 Hvis leveringen af varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden afholde de rimelige omkostninger, som sælgeren har pådraget sig som følge heraf. Dette gælder ikke med hensyn til omkostningerne til returforsendelsen, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret. I tilfælde af, at kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, gælder bestemmelsen i sælgerens instrukser om fortrydelsesret for returomkostningerne.
5.3 Selvafhentning er ikke mulig af logistiske årsager.
5.4 Vouchers skal udleveres til kunden som følger:
- pr. e-mail

6) Ejendomsforbehold
Hvis sælgeren foretager forudbetaling, bevarer han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for mangler (garanti)
7.1 Hvis den købte vare er mangelfuld, gælder bestemmelserne om det lovbestemte ansvar for mangler.
7.2 Hvis kunden optræder som forbruger, opfordres han til at reklamere over leverede varer med åbenlyse transportskader over for leverandøren og informere sælgeren herom. Hvis kunden undlader at gøre dette, har dette ingen virkning på hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav på grund af mangler.

8) Indløsning af gavekort
8.1 Gavekort, der kan købes via sælgers online shop (herefter "gavekort"), kan kun indløses i sælgers online shop, medmindre andet er angivet på gavekortet.
8.2 Gavekort og restbeløb på gavekort kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter det år, hvor gavekortet blev købt. Resterende saldi krediteres kunden indtil udløbsdatoen.
8.3 Gavekort kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.
8.4 Flere gavekort kan indløses for én ordre.
8.5 Gavekort kan kun bruges til at købe Varer og kan ikke bruges til at købe yderligere Gavekort.
8.6 Hvis værdien af gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som Sælger tilbyder, vælges til at betale forskellen.
8.7 Saldoen på et gavekort udbetales ikke kontant eller forrentes.
8.8 Gavekortet kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser gavekortet i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om, at den pågældende indehaver er inhabil, retlig uarbejdsdygtig eller ikke har repræsentativ myndighed.
9) Gældende lovgivning
Alle juridiske forhold mellem parterne er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med undtagelse af lovgivningen om internationalt salg af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

10) Sted med jurisdiktion
Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er det udelukkende sælgers hjemsted, der er kompetent til at afgøre alle tvister i forbindelse med denne kontrakt. Hvis kunden har sit hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers hjemsted den eneste kompetente domstol for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der opstår i forbindelse med kontrakten, kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle aktivitet. I de ovennævnte tilfælde har sælgeren dog under alle omstændigheder ret til at indbringe sagen for retten på kundens forretningssted.

11) Alternativ tvistbilæggelse
11.1 EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.
11.2 Sælgeren er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

American Express Apple Pay Google Pay Klarna Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa